Nainen määritelmä

Tasa-arvosanasto – THL

Sanasto kokoaa yhteen sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviä termejä ja määritelmiä, joita käytetään lainsäädännössä, tutkimuksessa, julkisessa keskustelussa …

Sateenkaarisanasto suomeksi Seta ry:n verkkosivuilla

24.3.2021 — Sukupuolten moninaisuus · Sukupuolen moninaisuus. Ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa …

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä. Sateenkaarisanastoa päivitetään vuosittain asiantuntija-arvioiden perusteella.

Sukupuolen moninaisuus – Seta ry

Sukupuolen moninaisuus

Sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen.

Sukupuoli-identiteetin erilaiset ilmentymät – Lääkärin etiikka

Sukupuoli-identiteetin erilaiset ilmentymät | Lääkäriliitto – Lääkärin etiikka -kirja

BIOLOGINEN SUKUPUOLI. Biologisen sukupuolen perustana ovat geneettiset ja hormonaaliset tekijät, jotka määrittävät fyysisiä ja psyykkisiä …

Suomen Lääkäriliiton julkaisu, © 2021

Sateenkaarisanasto – Oikeusministeriö

Sateenkaarisanasto – Oikeusministeriö

Ovatko sinulla hallussa sateenkaarisanat ja niihin liittyvä lainsäädäntö? Tutustu tiiviiseen sanastoon sukupuolen moninaisuuteen ja seksuaalisen suuntautumiseen …

Käsitteitä – Trasek ry

Käsitteitä | Trasek ry

Sukupuolen moninaisuuteen liittyy lukuisia käsitteitä ja termejä, jotka ovat monelle täysin uusia. Käytetty terminologia myös elää tällä hetkellä hyvin …

Nainen – Wikipedia

Venus-symboli, perinteinen nais- ja naarassukupuolta tarkoittava merkki. Naisen biologisia tunnusmerkkejä ovat muun muassa kaksi X-kromosomia, sisäiset …

Riikka Purra on Twitter: “Vuosi 2022 oli vuosi, jolloin …

30.12.2022 — Nainen on kuka tahansa aikuinen, “joka elää naisena ja tunnistaa itsensä naiseksi”, biologisesta sukupuolesta, sukupuolielimistä tms.

Naisen seksuaalinen haluttomuus – Terveyskirjasto

13.6.2022 — Keskeistä Haluttomuus on yleisin naisten valittama seksuaalisuuteen liittyvä ongelma. Arviolta 7−12 % naisista kärsii haluttomuudesta, …

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Mitä tässä laissa säädetään sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä, sovelletaan vastaavasti syrjintään, joka perustuu siihen …

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

Keywords: nainen määritelmä